27 oct 18 (dis matí) Les músiques de la festa

Jornada: Les  músiques de la festa

9.30 h Auditori del Centre Obrer

La música és un element fonamental en el context festiu: diferents parts de la festa i dels seus elements festius estan directament vinculats a unes músiques o a unes formacions musicals determinades. El que pretenem mostrar a través d’aquesta jornada és la importància de la música per a la festa, una música que és un element fonamental del patrimoni cultural immaterial dels diferents territoris amb una càrrega identitària molt forta a nivell local, tot i que també existeix un repertori musical comú que forma part de la tradició festiva de diferents generacions i territoris. La música també serveix per a marcar els diferents tempos d’una festa i serveix per a ordenar els diferents elements que conformen el seguici festiu. La jornada també posarà en valor les diferents formacions musicals implicades en la festa.

Roda d’experiències: