Seguici festiu, música i protocol

Els protocols festius estableixen un conjunt de formalitats que recullen diversos aspectes en relació a la música, als músics i als instruments. A partir de l’anàlisi de diversos protocols dels seguicis festius reflexionarem sobre la importància de la música en l’àmbit festiu. La música és un dels elements principals de la festa. La música fa festa, i la festa és música.     

 Rosa Canela

Antropòloga. Tècnica del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.