28 oct 18 (dmg) Seguici festiu!

11 h Sortida des de l’Ajuntament

Participants:

Recorregut:
Ajuntament, c/Tarragona, c/Lleida, c/Parc, Plaça Catalunya, c/Primer de Maig, Plaça Sant Josep, c/Lleida, c/Tarragona, Passeig de la Clotada i Plaça Catalunya.